• VIA turistica
  Stowarzyszenie Naukowo-Badawcze na rzecz rozwoju turystyki
 • Wszak istnieje coś takiego
  jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej

VIA TURISTICA

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-BADAWCZE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

Najbliższa konferencja już 20-21 kwietnia 2017.

Cele stowarzyszenia


Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności:

 • Propagatorskiej, naukowej, badawczej, oświatowej, w zakresie propagowania turystyki i sportu, w szczególności organizowanie odczytów, wykładów, konferencji i spotkań.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych, działań związanych z propagowaniem turystyki i sportu,
 • Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych,
 • Organizowanie sympozjów i konsultacji naukowowo-badawczych,
 • Propagowanie i rozwijanie szeroko rozumianej turystyki, rekreacji oraz sportu.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, innymi stowarzyszeniami, funduszami, sponsorami krajowymi, zagranicznymi oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

Skład zarządu


Prezes: Beata Prukop
Wiceprezes: Paweł Świder
Wiceprezes: Paweł Rut
Wiceprezes: Jarosław Herbert

Odkryj piękno naszej planety